O nás

–  dochvíľnosť  –  skúsenosti  –  osobitý prístup 

Spoločnosť

Sme spoločnosť s bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v doprave a logistike. K hlavným výzvam spoločnosti patrí spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb. U každého zákazníka dbáme na jeho individuálne potreby.

Prepravy zabezpečujeme prostredníctvom moderných nových vozidiel, ktoré udržiavame v neustálej perfektnej kondícii a vyškoleného tímu zamestnancov.

Od svojho vzniku prechádza spoločnosť stále novými výzvami, okamžite reaguje na rastúce nároky a požiadavky zákazníkov prijímaním inovácií, neustále sa prispôsobuje a skvalitňuje služby.

Jej cieľom je spokojnosť zákazníkov a tým pádom aj jej spokojnosť, od čoho očakáva rast služieb pre existujúcich a samozrejme aj nových zákazníkov.

Spoločnosť poskytuje tiež služby skladovania tovaru a komplexne zabezpečuje spracovanie tovaru pre internetové spoločnosti, a to od naskladnenia tovaru, jeho uskladnenie, až po doručenie príjemcovi. Tieto služby poskytuje ako na Slovensku, tak v celej Európe.

História a súčasnosť

Spoločnosť ETL plus, s.r.o. podniká v oblasti dopravy, so zameraním sa na vnútroštátnu a medzinárodnú kamiónovú dopravu, logistiku a skladovanie s tzv. pridanou hodnotou, teda komplexné zabezpečenie skladovania a doručenia zásielok vybraných partnerov a internetových spoločností.

V priebehu jej pôsobenia na trhu si vybudovala stálu klientelu, ktorej poskytuje svoje služby s ohľadom na jej neustále zlepšovanie v prospech svojich zákazníkov.

K prepravám spoločnosť využíva spoločnosť vozidla prevažne nie staršie ako tri roky, čím zvyšuje aj atraktivitu v očiach zákazníkov a predchádza tým nepríjemnostiam, ako je tomu pri starom vozovom parku, často dochádza k poruchám.

Spoločnosť tak isto dbá na emisie a k životnému prostrediu sa správa zodpovedne a preto má vo svojom portfóliu len moderné vozidlá, ktoré spĺňajú najnovšie a najprísnejšie normy s ohľadom na životné prostredie.

Spoločnosť v roku 2016 a tak isto v roku 2017 zahájila spoluprácu pri testovaní vozidiel výlučne na 100% elektrický pohon a rozhodla sa, že svoju flotilu rozšíri aj o takéto vozidlá s elektrickým pohonom.

Služby

Čo Vám vieme ponúknuť

 Doprava

Zabezpečujeme prepravné služby

·         prepravné a zasielateľské služby

·         kuriérska činnosť ( JUST IN TIME )

·         preprava tovaru mraziarenskými vozidlami

·         expresná preprava a preprava čiastočných zásielok

·         nadrozmerná preprava

·         poradenské a konzultačné služby v doprave

·         Penetrujeme trh, snažíme sa prispôsobiť neustále rastúcim požiadavkám a dosiahnuť tak:

– spokojnosť klientov

– optimalizáciu nákladov

– inovovať

– byť ohľaduplný k životnému prostrediu

– zachovať etiku v podnikateľskom prostredí

To sú hlavné atribúty našej spoločnosti.

Jednoducho ponúknuť svojim zákazníkom celkovú spokojnosť so službami, ktoré im poskytujeme.

Skladovanie tovaru

Spoločnosť ETL plus, s.r.o. ponúka svojím zákazníkom logistické služby v skladových priestoroch a tzv. skladovanie s pridanou hodnotou, kde okrem základného skladovania vie spoločnosť komplexne zabezpečiť chod tovaru a to v zmysle presných požiadaviek zák

azníka.

K dispozícii má spoločnosť pre tento účel vyhradený dostatok skladovacích priestorov, ktoré sa nachádzajú priamo v Prešove.

Aj preto sú našimi zákazníkmi aj internetové spoločnosti, ktorým takýto servis komplexného skladovania vieme po vzájomnej dohode individuálne zabezpečovať k ich maximálnej spokojnosti.

Pre dopyt po službách, ktoré naša spoločnosť ponúka sa v roku 2018 rozšíri skladovacia plocha, čím budeme ešte viac atraktívni pre našich klientov a budeme im vedieť výrazne lepšie zabezpečiť túto komplexnú službu skladovania  od naskladnenia tovaru od ich dodávateľov, cez jeho preskladnenie vrátane rozdelenia tovaru, jeho prebalenie a až po doručenie konečnému príjemcovi.

Vozový park

Spoločnosť ETL plus, s.r.o. má vo svojej flotile výlučne vozidlá spĺňajúce emisnú normu EURO 6

Zároveň spoločnosť po zvážení rozšíri svoj vozový park v roku 2017 aj o vozidlá s výlučne elektrickým pohonom a to na základe úspešného testovania v období rokov 2016 a 2017, čím sa ešte viac priblíži svojmu etickému záväzku minimálne znečisťovať životne prostredie!

– vozidlá do 3,5 tony : FIAT Doblo a FIAT Ducato

– vozidlá nad 3,5 tony: MAN TGX

Vo vlastníctve má spoločnosť viacero rôznych návesov, prívesov a výmenných kontajnerových nadstavieb BDF od výrobcov KOGEL a SCHMITZ.

Vybavenie vozidiel

Všetky vozidlá, ktoré spoločnosť používa, sú vybavené mobilnými telefónmi s kvalifikovanou posádkou a GPS monitoringom.
Tovar, prepravovaný  v naších vozidlách je poistený.

Kariéra

Kvalifikovaní a seriózni zamestnanci sú v každej spoločnosti hlavným prvkom, dopomáhajúcim k úspechu.

A keďže naša spoločnosť nie je výnimkou, stále hľadáme nových, motivovaných a talentovaných ľudí s ochotou naučiť sa niečo nové, byť v energickom kolektíve a byť súčasťou nášho tímu.

Motivácia a pozitívny prístup je dôležitým faktorom v našej spoločnosti.

Kvalitní a zaškolení zamestnanci sú dôležití pre rýchle zvládnutie neustále sa meniacich podmienok trhu a požiadaviek zákazníkov.

Chceme dosiahnuť:

·         spokojnosť zamestnancov

·         motivácia zamestnancov

·         spokojnosť pre zákazníkov

·         vysoká kvalita práce

·         adekvátny príjem

ETL plus, s.r.o. ponúka svojim zamestnancom a partnerom prácu a príležitosti s možnosťou profesionálneho rastu, rozvoj osobnosti prostredníctvom systému odborných a rozvojových školení.

Sme dynamicky rozvíjajúci sa kolektív a zamestnancom pravidelne zabezpečujeme v oblasti dopravy, logistiky a skladovania

– školenia

– tréning

– spoločné stretnutia

Aktuálne voľné pracovné miesta:

– vodič dodávkového vozidla / kuriér v Prešove

– vodič nákladného vozidla / prívesová súprava, pre jazdy po Slovensku

– vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave (D, A, F, CH, I, NL, DK, S)

Svoju žiadosť so životopisom posielajte na e-mailovú adresu: info@etlplus.sk